Начало Новини Контакт Сервиз Фискални У-ва софтуер за сервизи СУПТО въпроси Файлове
нашите предложения:
Касови апарати
с фискална памет
Фискални Принтери
и други ФУ
Баркод четци
мобилни терминали
Електронни
везни
POS Оборудване
Консумативи
Топ Продукти
TREMOL S21 TREMOL M23
Сейф А1 TREMOL M20
TREMOL A19 Plus

Новости свързани с дейността на фирмата

 

КАК ДА СВЕРИТЕ ЧАСОВНИКА НА ВАШИЯ КАСОВ АПАРАТ
19.08.2011 - Нови промени в Наредбата за Фискални устройства
19.08.2011 - Справките за НАП вече имат нов формат
25.05.2011 - Започва преработкана стари ФУ Zeka и Tremol за връзка с НАП
26.02.2011 - Започва продажбата на фискални у-ва с КЛЕН и ДТ за връзка с НАП
23.01.2011 - Нова версия на програмата за административно обслужване на сервизи
08.11.2009 - Добавени нови телефони за връзка
26.10.2009 - Нов офис на фирмата - бул.
01.05.2009 - Увеличение цените на някои фискални у-ва
21.04.2009 - Новa серия касови апарати с по-добри възможности и по-достъпна цена
14.08.2008 - Нови POS продукти от POSIFLEX
01.08.2008 - Нови фискални устройства
29.04.2008 - Работа с плащания за НЗОК - как да се използват (програмират) ФУ
01.02.2008- Увеличение цените на основни Фискални и POS у-ва
09.11.2007 - Нов фирмен сайт - модерна визия и висока функционалност
05.11.2007 - Zeka S - с нови модели одобрени по наредба Н-18
01.10.2007 - Смяна на модели на фискални устройства
30.09.2007 - ФУ одобрени по отменената наредба - изтекъл срок
 
КАК ДА СВЕРИТЕ ЧАСОВНИКА НА ВАШИЯ КАСОВ АПАРАТ

 : Сверяване на дата и час на касови апарати TREMOL ZM-KL, TREMOL Z-KL
 : Сверяване на дата и час е възможно само след дневен отчет с нулиране.

 -Влиза се в режим "Програм" с парола 33333

 -Натиска се клавиш "%-" при което на екрана светва текущата дата.

 -От клавиатурата се потвърждава датата с клавиш "Tx-" до края и се натиска "TOTAL". Ако датата е различна се пише вярната дата, като за година се въвеждат само последните две цифри (без 20) и се потвърждава с "TOTAL". Ако е необходимо датата се въвежда повторно и отново се потвърждава с "TOTAL".

 -От клавиатурата се въвежда час и се натиска "TOTAL", с което сверяването е завършено.

 -Желателно е с "MODE" да се отиде до дата и час на екрана, за да се провери дали сверяването е извършено правилно, преди да се пускат касови бележки.


 

 : Сверяване на дата и час на касов апарат  TREMOL ZS-KL
 : Сверяване на дата и час е възможно само след дневен отчет с нулиране.

 -Влиза се в режим "Програм" с парола 33333

 -Натиска се клавиш "%-" при което на екрана светва текущата дата.

 -От клавиатурата се потвърждава датата с клавиш "%+" до края и се натиска "TOTAL". Ако датата е различна се пише вярната дата, като за година се въвеждат само последните две цифри (без 20) и се потвърждава с "TOTAL". Ако е необходимо датата се въвежда повторно и отново се потвърждава с "TOTAL".

 -От клавиатурата се въвежда час и се натиска "TOTAL", с което сверяването е завършено.

 -Желателно е с "MODE" да се отиде до дата и час на екрана, за да се провери дали сверяването е извършено правилно, преди да се пускат касови бележки.


 

 : Сверяване на дата и час на касов апарат TREMOL S-KL
 : Сверяване на дата и час е възможно само след дневен отчет с нулиране.

 -Влиза се в режим "Програм" с парола 33333

 -Натиска се клавиш "-" при което на екрана светва текущата дата.

 -От клавиатурата се потвърждава датата с клавиш "+" до края и се натиска "TOTAL". Ако датата е различна се пише вярната дата, като за година се въвеждат само последните две цифри (без 20) и се потвърждава с "TOTAL". Ако е необходимо датата се въвежда повторно и отново се потвърждава с "TOTAL".

 -От клавиатурата се въвежда час и се натиска "TOTAL", с което сверяването е завършено.

 -Желателно е с "MODE" да се отиде до дата и час на екрана, за да се провери дали сверяването е извършено правилно, преди да се пускат касови бележки.


 

 : Сверяване на дата и час на касови апарати ZEKA, ZEKA 01, ZEKA 02
 : Сверяване на дата и час е възможно само при отчетен касов апарат .

 -Влиза се в режим "Програм" с парола 33333

 -Натиска се клавиш "РО" при което на екрана светва текущата дата.

 -От клавиатурата се въвежда вярна дата във формат "ДД ММ ГГ" и се натиска "TOTAL". Ако е необходимо датата се въвежда втори път и отново се потвърждава с "TOTAL".

 -От клавиатурата се въвежда час и се натиска "TOTAL", с което сверяването е завършено.

 -Желателно е с "MODE" да се отиде до дата и час на екрана, за да се провери дали сверяването е извършено правилно.


 

 :

Сверяване на дата и час на касови апарати ZEKA M01, ZEKA M02, ZEKA M03, ZIT 2001M, ZIT 3001M

 : Сверяване на дата и час е възможно само при отчетен касов апарат .

 -Влиза се в режим "Програм" с парола 33333

 -Натиска се клавиш "Тх-" при което на екрана светва текущата дата.

 -От клавиатурата се въвежда вярна дата във формат "ДД ММ ГГ" и се натиска "TOTAL". Ако е необходимо датата се въвежда втори път и отново се потвърждава с "TOTAL".

 -От клавиатурата се въвежда час и се натиска "TOTAL", с което сверяването е завършено.

 -Желателно е с "MODE" да се отиде до дата и час на екрана, за да се провери дали сверяването е извършено правилно.


 

 : Сверяване на дата и час на касови апарати ZEKA S02, ZEKA S03
 : Сверяване на дата и час е възможно само при отчетен касов апарат.

 -Влиза се в режим "Програм" с парола 33333.

 -Натиска се клавиш "%-" при което на екрана светва текущата дата.

 -От клавиатурата се въвежда вярна дата във формат "ДД ММ ГГ" и се натиска "TOTAL". Ако е необходимо датата се въвежда втори път и отново се потвърждава с "TOTAL".

 -От клавиатурата се въвежда час и се натиска "TOTAL", с което сверяването е завършено.

 -Желателно е с "MODE" да се отиде до дата и час на екрана, за да се провери дали сверяването е извършено правилно.


 

 : Сверяване на дата и час на касови апарати ЕЛИТ МИКРО, ЕЛИТ МИНИ Т
 :

Сверяване да дата и час е възможно само при отчетен касов апарат и след общ периодичен отчет, който се извършва по следния начин: Влиза се в режим "Н" с парола "20000" и се натискат последователно "VD" и "TOTAL", след което касата отпечатва част от отчета и на екрана светва "С-00". Натиска се клавиш "00" за приключване на общия периодичен отчет.

 -Влиза се в режим "П" с парола "30000"

 -Натиска се клавиш "PY1/RA", на екрана светва "01     2"

 -Натиска се 2 пъти "STL" докато от ляво на екрана излезе 06, а от дясно текущата дата.

 -От клавиатурата се въвежда вярна дата във формат "ДД ММ ГГ" и се натиска клавиш "STL".

 -Сега на екрана от ляво свети 07, а от дясно текущия час. От клавиатурата се въвежда час и се натиска клавиш "STL".

 -С клавиш "MODE" се излиза от режим програмиране.

 -За проверка на сверените дати и час може да се влезе в режим "Продажби" и да се натисне клавиш "CLK".


 

 : Сверяване на дата и час на касови апарати ЕЛИТ МОБИЛ, ЕЛИТ МИКРО Б
 :

Сверяване на дата е възможно само при отчетен касов апарат.

 -Влиза се в режим "П" с парола "30000".

 -От клавиатурата се въвежда вярна дата във формат "ДД ММ ГГ" и се натиска клавиш "-%".

 -От клавиатурата се въвежда точен час във формат "ЧЧ ММ" и се натиска клавиш "+%".

 -С клавиш "MODE" се излиза от режим програмиране.

 -За проверка на сверените дати и час може да се влезе в режим "Продажби" и да се натисне клавиш "CLK".


 

 : Сверяване на дата и час на касов апарат ЕЛКА 2000
 :

Сверяване на дата е възможно само при отчетен касов апарат.

 -Влиза се в режим "ПРОГРАМИРАНЕ" с парола   "5 F".

 -От клавиатурата се въвежда вярна дата във формат "ДД ММ ГГ" и се натиска клавиш "+%". Ако е необходимо операцията се повтаря. Натиска се клавиш "CL".

 -От клавиатурата се въвежда точен час във формат "ЧЧ ММ" и се натиска клавиш "-%". Натиска се клавиш "CL".

  -За проверка на сверените дати и час може да се влезе в режим "ОТЧЕТИ Х" да се извърши отчет по желание.


 

 : Сверяване на дата и час на касов апарат КАРАТ КОМПАКТ
 : Сверяване на дата и час е възможно само при отчетен касов апарат.

 -Влиза се в режим "ПРО" с парола 33333.

 -Натиска се клавиш "DEP" при което на екрана светва текущата дата.

 -От клавиатурата се въвежда вярна дата във формат "ДД ММ ГГ" и се натиска "TOTAL". Ако е необходимо датата се въвежда втори път и отново се потвърждава с "TOTAL".

 -От клавиатурата се въвежда час и се натиска "TOTAL", с което сверяването е завършено.

 -Желателно е да се отиде в режим часовник, за да се провери дали сверяването е извършено правилно("DEP" сменя на екрана дата и час).


 

 : Сверяване на дата и час на касов апарат ДАТЕКС МР5000
 :

Сверяване на дата и час е възможно само при отчетен касов апарат.

 -Влиза се в режим програмиране с парола "3333 TL". На екрана светва 1-3, натиска се клавиш "1".

 -С клавиш "G4" се отива до табл.7 - час.

 -Натиска се клавиш "STL", след което се въвежда вярна дата. С клавиш "G1" се записва информацията.

 -Натиска се клавиш "G2", въвежда се месец, с клавиш "G1" се записва информацията.

 -Натиска се клавиш "G2", въвежда се година, с клавиш "G1" се записва информацията.

 -Натиска се клавиш "G2", въвежда се час, с клавиш "G1" се записва информацията.

 -Натиска се клавиш "G2", въвеждат се минути, с клавиш "G1" се записва информацията.

 -Натиска се клавиш "G2", въвеждат се секунди, с клавиш "G1" се записва информацията.

 -Натиска се клавиш "+%", на екрана светва    "С-0". Натиска се "0" за окончателно записване на информацията, с което сверяването на дата/час е завършено.

Забележка - винаги се сверяват дата и час, а не само час !

 


 

 : Сверяване на дата и час на касови апарати ДАТЕКС МР50, ДАТЕКС МР55.
 :

Сверяване на дата и час е възможно само при отчетен касов апарат.

 -Влиза се в режим програмиране с парола        "F 15 F" /МР 50/ или "F 30 F" /MР 55/.

 -С клавиш "Q'ty" се отива до табл.7 - час.

 -Натиска се клавиш "STL", след което се въвежда вярна дата. С клавиш "TOTAL" се записва информацията.

-Натиска се клавиш "PRC", въвежда се месец, с клавиш "TOTAL" се записва информацията.

-Натиска се клавиш "PRC", въвежда се година, с клавиш "TOTAL" се записва информацията.

-Натиска се клавиш "PRC", въвежда се час, с клавиш "TOTAL" се записва информацията.

-Натиска се клавиш "PRC", въвеждат се минути, с клавиш "TOTAL" се записва информацията.

 -Натиска се клавиш "PLC", на екрана светва    "С-0". Натиска се "0" за окончателно записване на информацията, с което сверяването на дата/час е завършено.

Забележка - винаги се сверяват дата и час, а не само час.

19.08.2011 - Нови промени в Наредбата за Фискални устройства

 Последните промени в наредбата за фискални устройства предвиждат 10-дневен срок за свързване с НАП при установено нарушение, изразяващо се в неиздаване на фискална касова бележка (фискален бон), нарушение на реда и начина на регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация на фискалните устройства или реда на отчитане на оборотите от извършените продажби.

19.08.2011 - Справките за НАП вече имат нов формат

 Справките за НАП вече имат нов формат и се налага да се актуализира безплатната програма за генериране на справки. Повече прочетете на "Софтуер за сервизи".

25.05.2011 - Започва преработкана стари ФУ Zeka и Tremol за връзка с НАП

   Започна кампанията за преработка на стари фискални устройства Zeka и Tremol за връзка с НАП. Специално за настоящи клиенти на фирмата е в сила ПРОМОЦИЯ до 30.06.2011г,  с която на клиентите се дава възможност да спестят средства, изпреварвайки очаквания в последните месеци наплив.

   Засега са възможни преработки на касовите апарати Tremol М, Tremol ZМ и фискалните принтери Zeka FP01, FP03 и Tremol FP Aura. В скоро време се очаква сертификацията на модели за преработка и на широко разпространените касови апарати от серията Zeka.

26.02.2011 - Започва продажбата на фискални у-ва с КЛЕН и ДТ за връзка с НАП

   Започва продажбата на фискални устройства с КЛЕН и ДТ одобрени от БИМ. Тези касови апарати и фискални принтери притежават вграден данъчен терминал за дистанционна връзка с НАП, посредством предаване на данни в мрежата на мобилен оператор, както и вградена SD карта за съхраняване на копията на издаваните документи (бонове), без да е необходимо ежедневното им отпечатване от ФУ.

   Засега предлаганите модели са 7 - производство на ТРЕМОЛ ООД, като в скоро време се очакват нови модели.

23.01.2011 - Нова версия на програмата за административно обслужване на сервизи

 Готова е новата версия на софтуера за сервизно и административно обслужване на сервизи за фискални устройства. Добавени са новите бланки на протокола за смяна на фискална памет и свидетелството за регистрация. Повече прочетете на "Софтуер за сервизи".

08.11.2009 - Добавени нови телефони за връзка

 За да може всеки клиент да избере най-удобния за него начин за  контакт с нас, са осигурени номера за връзка от мрежите на всички по-големи доставчици, а именно: 02/9532615 - стационарен, 0894364446 - Глобул,
0887199895 - Мобилтел и 0876614980 - Виваком.

26.10.2009 - Нов офис на фирмата - бул.

 Имаме удоволствието да обявим старта на  новия ни фирмен офис. Разположен в нова бизнес сграда, на удобно за достигане място, офиса предлага удобство за клиентите и работещите в него.

01.05.2009 - Увеличение цените на някои фискални у-ва

 От месец май т.г. някои водещи български производители на фискални устройства увеличават цените на основните си продукти. "Ливена ИТС" ООД изравнява своите цени за крайни клиенти с посочените от производителите. Цените на сервизните услуги, предлагани от фирмата за сега се запазват.

21.04.2009 - Новa серия касови апарати с по-добри възможности и по-достъпна цена

  Нова серия касови апарати от "Тремол" ООД.

На пазара е новата серия касови апарати Tremol ZM  - базирана на механични детайли от популярните Zeka M, но вече с променена изцяло електроника (ARM архитектура). Това решение позволява разширяване на функционалните възможности до тези на Tremol M, и същевременно намаляване на цените под нивото на старата серия.

14.08.2008 - Нови POS продукти от POSIFLEX

  "Ливена ИТС" ООД вече предлага на своите клиенти POS оборудване на POSIFLEX - водещ производител в бранша. Продуктите на фирмата притежават над 30 индивидуални патента за иновативен дизайн и конструкция в редица страни. Продуктовата гама включва сензорни компютърни терминали и периферни устройства за тях: монитори, касиерски сейфове, клиенски индикации, програмируеми клавиатури , четци за магнитни карти, термални и матрични принтери и др.

01.08.2008 - Нови фискални устройства

  Нова серия фискални устройства предлага на пазара "Тремол" ООД.

Това са касовите апарати Tremol M02  и Tremol М03 базирани на изцяло нова концепция с ARM архитектура и изцяло нова механичната конструкция и дизайн (Easy load принтер, двуредов дисплей с подсвет, нов навиващ механизъм идр.).

Фискалните принтери Tremol T260F и Tremol FP AURA също представляват нов клас у-ва, тъй като са базирани на решението "стандартен POS принтер + Фискален модул", обезпечаващо високи експлоатационни качества като бързина, здравина и надеждност, съчетани с доказаната функционалност на Zeka фискалните у-ва.

На последно място е и Zeka FP-E - нова версия на първия фискален two-station принтер на фирмата, но с подобрена функционалност (автоматично поемане на хартия при зареждане и др.)

29.04.2008 - Работа с плащания за НЗОК - как да се използват (програмират) ФУ

  От 01.05.2008г. е в сила изискване при продажба на лекарства, сумите които се покриват от НЗОК, да се отразяват в бона като отделен вид плащане. За целта е необходимо фискалните устройства да се програмират за използване на отделен вид плащане - НЗОК. Това е възможно само за у-ва, които поддържат "смесено плащане" (има и такива по-стари у-ва, които нямат тази възможност). Проверете в инструкцията за експлоатация или се обадете в сервиза за повече информация!

За касови апарати тип Zeka - масово използвани в аптеките е в сила следното:

Всички у-ва поддържат смесено плащане в автономен режим, но трябва да бъдат препрограмирани - обадете се за помощ в сервиза;

В режим "фискален принтер" - смесено плащане се поддържа само от у-ва одобрени по наребда H-18, а старите могат да бъдат преработени (процедура бракуване + смяна на модел) или да се използват временно в ръчен (автономен) режим;

За фискални принтери тип Zeka - всички поддържат смесено плащане, следва управляващия софтуер да може да използва тази възможност.

Вида на протокола за НЗОК и изискванията на здравната каса можете да видите тук.

01.02.2008- Увеличение цените на основни Фискални и POS у-ва

 Основните български производители на фискални устройства и POS оборудване увеличават цените на продуктите и услугите си. "Ливена ИТС" ООД изравнява своите продажни цени за крайни клиенти. Някои от услугите, свързани с задължително използване на услуги на производителите (смяна на ФП, бракуване, прработка на модел) също се увеличават.

09.11.2007 - Нов фирмен сайт - модерна визия и висока функционалност

 Изцяло обновения фирмен сайт www.livena.net вече работи. Надяваме се той да отговори на повишения интерес към продуктите и услугите на "Ливена ИТС" ООД, като осигури по-подробна, по-актуална и по-достъпна информация за всичко което касае дейността на фирмата, съчетано с модерна визия и функционалност.

05.11.2007 - Zeka S - с нови модели одобрени по наредба Н-18

 Касовите апарати Zeka S вече са одобрени по наредба Н-18. Моделите вече са Zeka S02-E и Zeka S03-E, като са запазени основните функционални особености и са добавени всички новости от "Е" моделите.

01.10.2007 - Смяна на модели на фискални устройства

 Във връзка с невъзможността за смяна на собствеността на фискални устойства одобрени по реда на отменената наредба N4, "Ливена ИТС" ООД ви уведомява за възможността за "продължаване на живота" на някои  такива усройства. Това става чрез процедурата "смяна на модел", представляваща бракуване на старото у-во и произвеждането му като такова от модел - одобрен по новата нареба H-18. Процедурата е приложима за почти всички модели Zeka на "ТРЕМОЛ" ООД и повече или по-малко модели на други поизводители. Ние препоръчваме такава процедура да се приложи и при случаи неналагащи я категорично (повредена или пълна фискална памет), за да се избегнат недоразуменията предизвикани от невъзможността на стари у-ва да се фискализират с правилен текст предхождащ идентификационния код на собственика.

30.09.2007 - ФУ одобрени по отменената наредба - изтекъл срок

 На 30.09.2007г. изтече предвидения в Наредба Н-18 срок в който можеше да се продават и въвеждат в експлоатация фискални устройства одобрени по реда на отменената наредба N4. Според излезлите промени в Наредба Н-18, "Заварените" такива могат да се използват от собсвеника, който ги е въвел в първоначална експлоатация до като не бъде указано друго. Това ще рече че на тези у-ва може да се сменя фискална памет при повреда или при препълване, но не и при смяна на собственост.

Потребителски вход
E-mail   Парола

регистрация Забравена парола?
Новини
КАК ДА СВЕРИТЕ ЧАСОВНИКА НА ВАШИЯ КАСОВ АПАРАТ
19.08.2011 - Нови промени в Наредбата за Фискални устройства
19.08.2011 - Справките за НАП вече имат нов формат
Контакт
Адрес: София, бул. "Цар Борис III"
225А (спирка Павлово-локалното
платно посока център)
Телефони (централа) 02/9532615, 0895613536, 0894364446,
0887199895, 0876614980.
Телефон/Viber 0899167757
E-mail: office@livena.net
Изпратете запитване
Партньори
Начало Новини Контакт Сервиз Фискални У-ва софтуер за сервизи СУПТО въпроси Файлове
© 2007 LIVENA Всички права запазени